Åpent møte på Hemsen 3.9. Presentasjon av Holdbart NH's satsning de neste 4 årene Åpent møte på Hemsen 3.9. Presentasjon av Holdbart NH's satsning de neste 4 årene

Mange gode innspill til reparasjon og gjenbruk av gamle tekstiler i nytt format etc.