Ung Husflid 3-7 klasse


4 ganger m/kveldsmat


Her lærer barna mange forskjellige teknikker.


Kursleder: Ung Husflid komitèen.


Tid: Onsdag 11/9 – 25/9 – 9/10 –23/10

kl. 17.30 – 20.00


Kursavgift: Medl. kr 250,- ikke medl. kr 550,-