Ung Husflid Vår 2019


Denne våren har Nittedal Husflidslag flere spennende kurs.

Det er fra 6 - 8 deltakere på hvert kurs (bortsett fra Ung Husflid som

har flere kursledere), på denne måten får kurslederen tid til individuell

undervisning.

Studieplanene er godkjent av Studieforbundet kultur og tradisjon, og

vi mottar Studieforbundsstøtte.


Alle våre kurs og ringer blir holdt på Hemsen, Utheim Grendehus,

Nyveien 1 K,1482 Nittedal, hvis ikke annet er spesifisert.

Materialkostnader kommer i tillegg til kursavgiften (oppgis hvis kjent).

Det blir sendt ut faktura etter at påmeldingen er mottatt.

Kursavgiften må være innbetalt til konto 2030.21.82184 før kurset

starter opp.

Påmeldingen er bindende, og avmeldingsgebyr er kr 100,-.

Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart, må hele kursavgiften betales.

Ved venteliste bortfaller krav om betaling. Kursene er for alle over 14 år, hvis ikke

annet er oppgitt.

Medlemmer mellom 14 – 26 år betaler halv pris når de deltar på voksenkurs.


Ung Husflid - 4 ganger (3-7 klasse) m/kveldsmat

Her lærer barna mange forskjellige teknikker.


Kursleder:Ung Husflid komitéen.

Tid: Onsdag 13/2 – 27/2 – 13/3 – 27/3 kl. 17.30 – 20.00

Kursavgift: Medl. kr 250,- ikke medl. kr 350,-


Sommerskolen for barn og ungdom - forskjellige teknikker

I uke 26 arrangerer vi husflidsaktiviteter for barn fra 3 – 7. klasse. Det blir også en gruppe for ungdom

fra 8. klasse hvor ungdommen jobber med eget håndarbeid.


Kursleder: Diverse

Tid: Uke 26. Mandag 24/6 – fredag 28/6 kl. 09.00 – 14.00

Kursavgift: Medl. kr 1000,- ikke medl. kr 1250,-


Kniplekurs for barn/ungdom – 4 ganger kveld

Kurs for nybegynnere og de litt øvede.Har du lyst til å lage noen søte blomster elle smykker?

Kursleder: Bjørg Fuskeland

Tid: Tirsdag 22/1 – 5/2 – 5/3 – 19/3 kl. 17.30 – 20.00

Kursavgift: Medl. kr 250,- ikke medl. kr 350,-