Læringsverksted Knipling

Knipling 5 ganger på kveldstid

Mandag 16/9 - 14/10 - 28/10 - 11/11 - 25/11
kl 18.00 - 21.00
Pris: Medl. kr 200,- ikke medl. kr 350,-