Læringsverksted Søm av klær

Søm av klær 4 kvelder

Vi har Overlock maskin som kan brukes på læringsverkstedet.
Tirsdag 17/9 Mandag 4/11 - 18/11 - 2/12
kl 18.00 - 21.00
Pris: Medl.kr 150,- ikke medl. kr 300,-